Департамент

Департамент енергозбутової політики
Департамент енергозбутової політики
Діяльність департаменту енергозбутової політики спрямована на підвищення ефективності організації енергозбутових підрозділів компаній, що є однієї з основних складових поліпшення їхнього фінансового стану й містить у собі:
  • проведення науково-практичних конференцій і семінарів;
  • проведення енергоаудиту компаній;
  • підготовка й випуск щомісячних інформаційних бюлетенів, у яких  проводиться аналіз енергозбутової діяльності енергокомпаній;
  • розробка методичних рекомендацій з питань енергозбутової політики;
  • участь у робочих групах, діяльність яких пов’язана з функціонуванням енергетичної галузі.